Vedel Medel 120 kapslar

Vedel Medel 120 kapslar

449.00 kr

Beskrivning

Ingredienser. Ört- och bärblandning (astragalus, carcueja, anamu, blåbärspulver, brazilian peppertree, clavillia, fedragoso, samambaia, simarouba, lingonpulver, quinine, fyllnadsmdel (di-kalciumfosfat, c-vitamin (askorbinsyra), inulin (prepeotika, fyllnadsmedel (kiseldioxid), vegetabilisk kapsel (av hpmc).

Dosering: 4 kapslar per dag eller enligt ordination.

Vedel Medel  är ett kosttillskott

Vedel Medel  ska förvaras utom räckhåll för barn

Vedel Medel  ska inte ersätta en måltid

 

 

Beskrivning

Beskrivning

Ingredienser. Ört- och bärblandning (astragalus, carcueja, anamu, blåbärspulver, brazilian peppertree, clavillia, fedragoso, samambaia, simarouba, lingonpulver, quinine, fyllnadsmdel (di-kalciumfosfat, c-vitamin (askorbinsyra), inulin (prepeotika, fyllnadsmedel (kiseldioxid), vegetabilisk kapsel (av hpmc).

Dosering: 4 kapslar per dag eller enligt ordination.

Innehåll per dagsdos (4 kapslar )

Ämne Dos/dag DRI*
Astragalus 140 mg **
C-vitamin 112 mg **
Carueja 112 mg **
Anamu 80 mg **
Blåbärspulver 80 mg **
Brazilian Peppertree 80 mg **
Clavillia 80 mg **
Fedragoso 80 mg **
Samambaia 80 mg **
Simarouba 80 mg **
Inulin 28 mg **
Lingonpulver 28 mg **
Quinine 20 mg **

 

Behandlingstid: 1–3 månader.
Beräknad tid för verkan: Inom en vecka.
Halveringstid i blod. Samtliga ämnen cirka 3–6 timmar i blod.
Halveringstid i vävnader: Vitamin C cirka 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C
motsvarande 1 500 mg (om den totala kroppsvikten uppgår till 70–75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg
per kroppskilo. Under psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som
är lagrad i olika vävnader beräknas till ca tre veckor. Övriga substanser okänd.
Lagringstid: Vitamin C cirka 6 veckor i olika vävnader. Övriga substanser i preparatet okänd.
Biotillgänglighet: Vitamin C absorberas i tunntarmen både genom aktiv transport och passiv diffusion. Vitamin C
absorberas genom två membranproteintransportsystem: SVCT och GLUT. SVCT är det dominerande systemet för vitamin C
transport i kroppen. GLUT överför askorbinsyra formen av vitamin C. Även om askorbinsyra absorberas i högre takt än
askorbat är nivån av askorbinsyra i blod och vävnader under normala förhållanden låg eftersom cellerna snabbt omvandlar
askorbinsyra till askorbat. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 och 95 %. Graden av
absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som
16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos
människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3
mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på
cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänga halveringstiden.16–98 %
beroende på dos, form av vitamin C och matsmältningssystemets kvalitet. Övriga substanser i preparatet okänd.
Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin har en låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är
okänd. Dock kan överdosering hos vissa känsliga personer framkalla illamående och diarré. Denna riskbild är mindre i
askorbat formerna av vitamin C. Överdosering av Simarouba medicinalis kan orsaka biverkningar i form av ökad svettning,
urinering, illamående och/eller kräkningar. Mycket ovanliga överkänslighetsreaktioner i form av utslag, kliande hud,
nästäppa eller obehag i magen har rapporterats hos känsliga individer vid intag av astragalus. Flera arter av astragalus är
kända för att kunna orsaka förgiftningar hos betande boskap på grund av växtens innehåll av indolizin alkaloider och
alifatiska nitroföreningar. Ingen av dessa beståndsdelar finns arten Astragalus membranaceus som används i kosttillskott.
Graviditet och amning. Eftersom Simarouba medicinalis barkextrakt, clavillia, carqueja och anamu kan ha abortativa
egenskaper samt Cassia occidentalis bladextrakt har visat svag livmoderstimulerande aktivitet och bör detta preparat
undvikas vid graviditet. Brazilian peppertree kan stimulera livmoderaktivitet och bör därför inte användas under graviditet.
Lågt blodtryck. Cassia occidentalis, carqueja och Brazilian peppertree har i djurstudier påvisat en blodtryckssänkande
verkan. Personer som tar mediciner för att sänka sitt blodtryck bör kontrollera med sin vårdgivare först innan de tar detta
preparat (och övervaka deras blodtryck i enlighet med detta, eftersom mediciner kan behöva justeras). Anamu har
dokumenterats för att sänka blodtrycket i två djurstudier; därför är anamu antagligen olämpligt för personer med lågt
blodtryck.
Spädbarn och barn. Rekommenderas ej till barn under 15 år.
Njursten. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken
för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urinoxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer
skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och
148
en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten
jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som
konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten.
Angioplastik. C-vitamin i högre doser bör undvikas omedelbart före och efter angioplastik. C-vitamin kan påverka korrekt
läkning.
Viktminskningskirurgi. Viktminskningskirurgi kan få kroppen att ta upp mer oxalat från maten. Detta kan öka mängden
oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan orsaka problem som njursten.
Njursjukdom. C-vitamin kan öka mängden oxalat i urinen. För mycket oxalat i urinen kan öka risken för njursvikt hos
personer med njursjukdom.
Diabetes. C-vitamin kan öka blodsockret. Carqueja kan minska blodsockret.
Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)-brist: G6PD är en ovanlig genetiskt betingad ämnesomsättningssjukdom. Stora
intag av C-vitamin kan leda till hemolys hos personer med denna sjukdom.
Hemokromatos: C-vitamin kan öka järnabsorptionen, vilket kan förvärra dessa tillstånd.
Njurtransplantationsavstötning: Långvarig användning av C-vitamin i höga doser innan en njurtransplantation kan öka risken
för avstötning av transplantation eller försena hur lång tid det tar tills den transplanterade njuren fungerar.
Schizofreni: Höga doser med C-vitamin tillsammans med E-vitamin kan öka risken för psykos hos vissa personer med
schizofreni när de tas med antipsykotiska läkemedel.
Autoimmuna sjukdomar. Astragalus kan aktivera immunförsvaret varför personer med multipel skleros (MS), lupus
(systemisk lupus erythematosus, SLE), reumatoid artrit (RA) eller andra immunsystemstillstånd bör undvika användning.
Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.
Vedel medel och läkemedel.
• Aluminium kan interagera med askorbinsyra. Aluminium finns i de flesta antacida. Askorbinsyra kan stimulera upptag
av aluminium. Denna interaktion gäller inte formerna kalcium- och natriumaskorbat. Vill man vara säker bör man ta
vitamin C två timmar före eller fyra timmar efter antacida.
• Östrogener kan interagera med vitamin C. Intag av C-vitamin tillsammans med östrogener kan öka effekterna och
biverkningarna av östrogen. Vitamin C dämpar nedbrytningshastigheten av östrogen.
• Proteashämmare kan interagera med vitamin C. Verkan av dessa mediciner kan minska på grund av ökad nedbrytningshastighet.
• Vitamin C kan minska verkan av statiner.
• Vitamin C kan minska verkan av nikotinsyra.
• Vitamin C kan minska verkan av warfarin.
• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av acetaminophen (Tylenol).
• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av Aspirin.
• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten av kolinmagnesiumtrisalicylat.
• Vitamin C kan minska nedbrytningshastigheten salsalat (Disalcid).
• Cassia occidentalis och anamu kan förstärka effekterna av antihypertensiva läkemedel.
• Cassia occidentalis och carqueja har i studier visat betydande antihepatotoxiska (leverskyddande) och leveravgiftande
egenskaper. Som sådan kan användningen av denna växt störa metabolism av vissa läkemedel i levern genom att öka
avgiftningen av dem vilket kan minska effekterna av dessa läkemedel.
• Astragalus kan stimulera immunsystemet varvid det kan kontraindicera med immunförsvarsdämpande läkemedel som
till exemple cyklofosfamid (Cytoxan, Neosar).
• Astragalus kan miska kroppens förmåga att bli av med litium. Detta kan resultera i litiumrelaterade biverkningar.
• Astragalus och carqueja kan påverka anti-diabetesmedicinering.
• Brazilian peppertree och carqueja kan potentiera verkan av blodtryckssänkande läkemedel.
• Phlebodium decumanum kontraindicerar med digitalis.

 

Vedel Medel  är ett kosttillskott

Vedel Medel  ska förvaras utom räckhåll för barn

Vedel Medel  ska inte ersätta en måltid

 

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vedel Medel 120 kapslar”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.