Vad är bioresonans & frekvensterapi?

Vad innebär frekvensanalys och bioresonans?

Vad innebär frekvensanalys och bioresonans?

Vad är det vi mäter?

Vad är det som jag jobbar med?

Frekvensanalys och bioresonans ska ej förväxlas med sjukvårdens mätmetoder och undersökningar.

Det vi mäter är inte en fysisk substans eller markör som sker vid ett blodprov

Vi mäter cellernas energi/frekvenser.

Allt som existerar på denna planet har en rörelse en frekvens, alla celler, organ, körtlar, vitaminer, mineraler, mikroorganismer osv.

Vi vet att dessa celler, organ, körtlar osv har en specifik frekvens de vibrerar i när de är i harmoni och balans.

Som strängarna på ett instrument

Det instrumenten är inställd på att mäta är dessa frekvenser om dom är i harmoni eller i disharmoni/obalans om det finns indikationer på brister eller kanske om det finns någon mikroorganism som är belastande för kroppen och immunsystemet

Observera att bara för att vi har en bakterie som är belastande för kroppen just nu, så behöver det inte betyda att vi har en fullfjädrad bakterieinfektion.

Men… om du lider av uppblåst mage och tarm, gaser och förändrad avföring, så kan det vara av intresse om de syns vid analys

Det ger oss en ledtråd om vart vi ska fortsätta leta, analysera eller börja att balansera med frekvensterapi.

När vi vill mäta näringsstatus, så mäter instrumenten frekvensen av tex zink.

Det vill säga det är inte som att ta ett blodprov där vi får en exakt siffra på hur många millimol zink som existerar i några droppar blod eller fysisk markör som kan tala om depå-status, utan vi mäter frekvensen av zink genom hela kroppen och varje cell.

Vi får då ett referensvärde som indikerar om din kropp verkar ha tillräckligt med zink eller om det finns behov av mer.

Dessa 2 olika mätmetoder kan med fördel komplettera varandra, det ena utesluter inte det andra.

Det är också på grund av denna skillnad i mätmetod som man kan få 2 helt olika svar angående brist eller inte när man jämför blodprov med bioresonans

Det ena mäter i hela kroppen och det andra i en liten mängd blod.

Om Oberon detekterar en obalans i ett organ så kan vi också få en indikation på vad denna obalans kan vara.

Tex kan den indikera ett inflammatoriskt tillstånd, en glutenintolerans, en intolerans under eller överfunktion sköldkörteln osv, men jag säger indikera, för vi kan inte vara 100% säkra på någon analys.

För att vara så säkra som möjligt så finns det lite att tänka på innan en skanning.

Som att inte äta, mediciner, tillskott mm 2 timmar innan.

Homeopatmedel rekommenderas att vara utan flera dager innan.

Vad vi med säkerhet kan säga är att det finns en obalans och disharmoni i organets frekvens och det i sig kan i sin tur manifestera sig som symtom, lindriga eller allvarliga

Vid allvarliga symtom så rekommenderas en klient alltid att först uppsöka sjukvården för att utesluta allvarlig sjukdom.

Vi får återigen ledtrådar till vad vi ska balansera och stärka för att kicka igång kroppens egna självläkning när den får rätt förutsättningar till det.

Det fantastiska med denna metod är att man kan upptäcka obalans er på ett tidigt stadium och på så sätt vända den negativa spiralen i tid och få söka sjukvård om det behövs.

Bioresonans som mätmetod kan visa på förekomster som är helt omöjliga att se i blodprover.

Och är det så att man har många olika symtom samt kanske lite diffusa besvär, så kan man med fördel använda denna metod för att se vart man bör lägga fokus och börja hjälpa kroppens egna fantastiska funktioner att läka sig själv

Kroppen är fantastisk