Bioresonans / Frekvensbalansering

Oberon för analys och balansering

För dig som vill hitta roten till dina problem i kroppen och sen få en balansering i dessa områden.

 • Matsmältning
 • Mage & Tarm
 • Lever & Bukspottkörteln
 • Njurar / Lymfsystemet
 • Binjurar / Sköldkörteln/ Hormonsystemet
 • Hjärntrötthet / Stress / Kognitiva symtom
 • Förkylning
 • Bihåleproblem
 • Andningsbesvär
 • Huvudvärk
 • Axlar & nacke
 • Smärtor i muskler
 • Ryggproblem
 • Knän, Höfter, Leder
 • Virus, Bakterier, Parasiter, Mögel, Tungmetaller
 • Analysera din näringsstatus
 • Känslor och blockeringar

Det första jag gör är att skanna problemområdet utefter din anamnes och analysen som vi gjort upp när du gjorde en Helhetshälsa Skanning & Analys

När jag skannat så ser jag vilka områden som ser ut att vara i obalans.

Då analyserar jag för att se vad det är som orsakar obalansen. Ofta mikroorganismer, inflammationer, näringsbrister mm

Därefter balanserar jag stärkande i de områdena.

Dessa balanseringar är ingen quickfix utan det behövs några gånger och det som spelar in i detta är din historia, hur väl du följer protokollet som ingår i planen och hur väl din kropp svarar på balanseringen.

Funktioner i Oberon bioresonans

Oberon är en avancerad utrustning med fantastisk grafisk presentation. Oberon har stor förmåga att detektera obalanser i den mänskliga vävnaden. Sammantaget ger det stora möjligheter vid både analys och balansering. Oberon ger helt nya möjligheter att förstå vad som är rätt och fel i kroppen. Vi har därmed ett mycket bra hjälpmedel för att sätta oss in i vad som kan behöva balanseras.
Likt tekniken i magnetkameran och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Arbetar Oberon med att tolka och behandla i frekvensspektra i kroppen. En stor fördel med Oberon är de direkta svaren vid analys.
Med bioresonans Oberon söker vi belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.
Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns. I programmet får vi information var det egentliga problemet sitter. Det ger större möjlighet att balansera för permanent förbättring skall kunna ske.

Balanseringen och skanningen kan göras både på kliniken och på distans

Två timmar innan din balansering så ska du inte äta, dricka annat än vatten, ta mediciner eller kosttillskott.

För dig på distans gäller samma sak och under balanseringen ligger du ned precis som om du skulle vara på kliniken. Du ligger ned, slappnar av och tar bort all elektronisk utrustning från din kropp och blundar med fördel.

Du kommer att få ett mail strax innan din bokade med betalnings anvisning.

Därefter kollar vi av med varandra hur du mår idag och sen balanserar utifrån planen just för dig.

All kontakt sker via mail för att vi båda ska minnas vad vi pratat om och ha det att gå tillbaka till om det behövs.

För dig som tar balanseringen på distans

Du behöver skicka mig ditt DNA i form av några bloddroppar på en papperstuss och några nagelbitar som du fäster på en bit tejp. Du lägger detta i en liten påse. Du skriver namn, Ditt personnummer år-mån-dag på en lapp. Lägg allt detta i ett kuvert och skicka till

Mias Stillness / Henningsson, Ortsjön 153, 862 95 Njurunda

Låt brevet få minst en vecka på sig att komma fram så det är säkert att det finns hos mig dagen innan din bokade tid.

När du bokat din tid så skickar du mig ett mail med din anamnes och vad du vill att jag balanserar skicka till info@miasstillness.se

Mias Stillness / Henningsson, Ortsjön 153, 862 95 Njurunda

Oberon arbetsområden

Bioresonans är interaktion mellan den levande organismen och en avancerad mätutrustning. Det frekvensmönster som omger eller som är resultatet av organismernas rörelser, kan med denna teknik detekteras.
Det finns tusentals kända belastningar som kan påverka vår fysiska kropp. Dessa kan orsakas av minsta förändring i cellmönster eller höjning av stressnivå. Vi påverkas av alla ämnen i vår kost och i vår omgivning. Vi påverkas av vad vi tänker och hur vi agerar.
Oberon kan detektera många av dessa förändringar både i det fysiska och det känslomässiga.
Vid analys markerar programmet stressnivån i vävnaden med en graderad skala mellan 1 till 6. Det ger en klart besked av status i vävnad, organ och funktion. Det går bra att utföra analys på mycket känsliga personer, implantat är inget hinder.
Med bioresonans Oberon söker vi obalanser av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.
Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns. I programmet kan vi få information var det egentliga problemet sitter. Det ger större möjlighet att balansera för en mer permanent förbättring skall kunna ske.