Mias Stillness

Midlite

Medicinsk laserterapi vid smärta

Laserterapi som behandling

Terapeutisk laser används i första hand för att reducera smärta och inflammation, samt för att främja den läkande processen i den skadade eller påverkade vävnaden.
Det här är några exempel på vad som kan behandlas:

 • Hälsporre
 • Tennisarmbåge/ golfarmbåge / musarm
 • Artros – Vid artros uppstår av okänd orsak en ökad nedbrytning av broskvävnad i leden, vilket leder till broskförlust utan kompensatorisk nybildning.
 • Inflammation – är i en vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Beskrivs ofta med fem karaktäristika: rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning och nedsatt funktion.
 • Höft/ Knä/ Fotproblem
 • Reumatiska tillstånd – Laserbehandling kan naturligtvis lika lite som medicinering bota reumatism, men symtomen kan ofta lindras. Förutom smärtlindring kan även ökad mobilitet och minskad svullnad uppnås.
 • Karpaltunnelsyndrom – Karpaltunneln är en kanal som bildas mellan flera ben och ett kraftigt ledband i handloven. Genom den går nerv och senor till fingrarnas muskler. Karpaltunnelsyndrom orsakas av att utrymmet minskat och nerven och senorna kommit i kläm.
 • Nacksmärta
 • Svullnader, ödem, utgjutningar – Laserbehandling har en antiödematisk effekt som grundar sig på dilatation av lymfkärl och en minskad permeabilitet av blodkärlen.
 • Länd/ rygg smärta
 • Diskbråck
Midlite 904 från Irradia är den laser som vi använder vid behandling.

Kontraindikationer

Några absoluta kontraindikationer för laserbehandling finns egentligen inte.

Behandlingsreaktioner

Information beträffande eventuella behandlingsreaktioner:

 • Ingen omedelbar respons – den kan komma senare under dagen eller efter ett par behandlingar.
 • Ökad smärta – övergående smärta under ca 6-24 timmar.
 • Smärtlindring – kom ihåg att ej överbelasta området.
 • Trötthet

Behandling med laser behövs oftast göras i en serie behandlingar beroende på orsak och tillstånd. Vanligt är 3 ggr under 7-8 dagar.